Bilety dostępne tutaj:

Nocny koncert ze słowikami


W nocy wśród drzew, przy akompaniamencie słowika i innych istot zamieszkujących dzikie tereny, zaśpiewam pieśni tradycyjne i moje kompozycje do słów ludowych poetek i poetów. 


W pełnym szacunku dla dźwięków nocy do tego śpiewu dołączę z głosem i akustycznymi instrumentami. Nocny koncert ze słowikami to niezapomniane doświadczenie. Atmosfera nocy wprowadzi nas w stan ukojenia, któremu towarzyszyć będzie wyjątkowa uważność na dźwięki.


Oto jak będzie przebiegać to spotkanie:

Najbliższe koncerty:

Wykonawcy:

Słowik szary

Ptak z rzędu wróblowatych, rodzina: muchołówkowate, rodzaj: luscinia.


Zasiedla Europę kontynentalną na zachód od linii Wisły i Ukrainy – zachodnią i południową, a oprócz tego Bliski Wschód (zwłaszcza Azję Mniejszą), Kaukaz, Azję Środkową i północno-zachodnią Afrykę. Słowik rdzawy nie jest spotykany w północno-zachodniej Europie, Skandynawii i w większości wschodniej Europy. Przylatuje w drugiej połowie kwietnia lub na początku maja, odlatuje w sierpniu–wrześniu. Leci na zachód, nocami. Zimę spędza w środkowej części Afryki, w tamtejszych lasach deszczowych. W Europie gnieździ się głównie na nizinach lub terenach pagórkowatych w rzadkich lasach liściastych, mieszanych lub w większych skupiskach krzewów i drzew o gęstym poszyciu oraz na skraju kompleksów leśnych. Spotykany też w zaroślach w dolinach rzecznych, ogrodach, cmentarzach i zakrzaczonych parkach. 


Słowika uważa się za chrześcijański symbol anielskości, marzeń, słodyczy, natchnienia, nieskończonego bogactwa. Oprócz tego symbolizował dwuznaczność, skrytość, uzdrowienie, noc, czujność, ciekawość, smutek, skargę matki, ból, łzy, pożegnanie, śmierć, żałobę, nieśmiertelność, beznadziejność, duszę potępioną. Ze względu na to, że jego śpiew słychać co roku w maju, głos kojarzył się w wielu krajach z miłością i zakochanymi. Melodia rozlegająca się w księżycowe noce wiązała ptaka z romantycznymi chwilami, choć w naturze śpiewa on całą dobę. Według ludowych wierzeń jeśli zobaczy się słowika to oznacza to szczęście w miłości małżeńskiej.


Witold Roy Zalewski

Ssak z rzędu naczelnych, rodzina: człowiekowate, rodzaj: człowiek.


Jestem artystą, muzykantem, animatorem kultury. Wszystko czym się zajmuje jest związane z muzyką i kulturą tradycyjną, skąd bierze się inspiracja dla propozycji we współczesności. 


Śpiewam pieśńi tradycyjne z kilku polskich tradycji, gram na akordeonie, skrzypcach, fletach, bębnach.

Uczestniczyłem w wielu warsztatach, taborach i festiwalach muzyki tradycyjnej. Uczę tańca, śpiewu, gram na potańcówkach, weselach, występuję dla dzieci i na festiwalach.


Staram się odkrywać nowe przestrzenie dla dawnych pieśni, tańców i rytuałów. Moje projekty muzyczne są skierowane dla dorosłych i dla dzieci a trakże wchodzą głęboko w relację z naturą i społecznościami lokalnymi. Poprzez projekty i wydarzenia, które współtworzę, chcę zabierać ich uczestników w podróż do głębi i wspólnie odkrywać piękno wynikające z prostego spotkania. 


Moimi mistrzyniami i mistrzami są wiejscy muzykanci i śpiewaczki oraz współcześni kontynuatorzy ludowych tradycji. Czuję się spadkobiercą linii uczniów Jerzego Grotowskiego - większość osób od których uczę się i uczyłem, są zakorzenione w praktykach jego teatru. 

Zobacz jeszcze inne moje projekty.